Termini ispiti kod prof. dr Dobrice Jovičića – master i doktorske studije

Ispit iz predmeta Menadžment turističkih destinacija na master studijama u prvom ispitnom roku održaće se 19. januara u 11:30h u Zemunu.
Ispit iz predmeta Principi i metode turizmoloških istraživanja na doktorskim studijama odražaće se 19. januara u 12:00h u Zemunu.