TERMINI KOLOKVIJUMA IZ GEOGRAFIJE SRBIJE, GEOGRAFSKIH REGIJA SRBIJE I PRIRODE SRBIJE

  • Kolokvijum iz predmeta Geografija Srbije 1 (Geografija) održaće se 6. decembra 2016. sa početkom u 10h u sali 1 na Studentskom trgu.
  • Kolokvijum iz predmeta Geografija Srbije (Turizmologija) održaće se 8. decembra 2016. .sa početkom u 14h u sali 3 u Vojvođanskoj ulici.
  • Kolokvijum iz predmeta Priroda Srbije (GOŽS) održaće se 8. decembra 2016. sa početkom u 10h u sali 4 u Vojvođanskoj ulici.
  • Kolokvijum iz predmeta Geografske regije Srbije (Prostorno planiranje) održaće se 29. decembra 2016. sa početkom u 12h u sali 1 na Studentskom trgu.
  • Kolokvijum iz predmeta Geografske regije Srbije (Geografija) održaće se 30. decembra 2016. sa početkom u 10h u sali 1 na Studentskom trgu.