TERMINI KOLOKVIJUMA KOD DR VESNE MILETIĆ STEPANOVIĆ

Kolokvijumi kod dr Vesne Miletić Stepanović za predmete Sociologija turizma i Planiranje socijalnog razvoja održaće se u utorak 30. avgusta 2016.g. sa početkom u 10h prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.