Termini kolokvijuma kod prof. dr Miroljuba Milinčića

Kolokvijumi iz predmeta: Životna sredina (Studijski program Geografija – stari program) Životna sredina 1 i Životna sredina 2 (Studijski program Geografija – novi program) kod prof. dr Miroljuba Milinčića biće održani 09.12.2021. u 10:00 časova u sali broj 1 u prostorija Fakulteta, Vojvođanska 1, Zemun.

znak 2