Termini polaganja pismenog ispita iz Engleskog jezika u trećem roku

Satnica polaganja pismenog ispita iz Engleskog jezika zakazanog za 20. jun 2020. godine:
  • 09:00 Turizmologija I god. ENG I-1, ENG I-2 Početni nivo
  • 09:30 Turizmologija I god. ENG I-1, ENG I-2  Napredni nivo
  • 10:00 Turizmologija II god. ENG II-1, ENG II-2 Početni nivo
  • 10:30 Turizmologija II god. ENG II-1, ENG II-2 Napredni nivo
  • 11:00 Turizmologija III god. ENG III-1,ENG III-2
  • 13:00 Geografija ENG 1, ENG 2
  • 13:00 Demografija, Prostorno planiranje ENG
  • 13:00 GOŽS 1, GOŽS 2  ENG 1, ENG 2
Termini i raspored polaganja usmenog ispita biće objavljeni sa rezultatima pismenog ispita 23. juna 2020. godine.