TERMINI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA GEOGRAFIJA KULTURA I ZONA CIVILIZACIJA I POLITIČKA GEOGRAFIJA 1

Popravni kolokvijumi iz predmeta Geografija kultura i zona civilizacija i Politička geografija 1, održaće se 11. januara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu 3/III.