Test iz GIS-a

Test iz GIS-a održaće se u petak, 20. septembra 2013. godine u 10 časova, u Jagićevoj ulici (računarska laboratorija).