Test iz GIS-a

Test iz GIS-a biće održan 12. septembra 2013. godine u 9 časova, u računarskoj laboratoriji u Jagićevoj ulici.