Test iz WORD-a i EXCEL-a

Test iz WORD-a i EXCEL-a održaće se u petak, 20. 09. 2013. godine u 10 časova, u Jagićevoj ulici (računarska laboratorija).