Test iz Word-a i Excel-a

Test iz Word-a i Excel-a biće održan 28. maja 2015. sa početkom u 12h u računarskoj laboratoriji.