Testovi iz Word-a i Excel-a

Testovi iz Word-a i Excel-a održaće se u utorak 24. juna 2014. u 11 časova.

Računarska laboratorija