Testovi iz Word-a i Excel-a

Testovi iz Word-a i Excel-a biće održani 26.06.2013. godine u 10 časova u Računarskoj laboratoriji.

Aleksandra Gojšina-Vukelić