UČEŠĆE DOC. DR TIJANE DABOVIĆ NA AESOP-OVOM SASTANKU

Kao nacionalni i predstavnik naše škole planiranja, doc. dr Tijana Dabović učestvovala je na AESOP-ovom sastanku predstavnika škola koji se održao u Varšavi od 31. marta do 02. aprila 2017. godine.

Pored usvajanja različitih izveštaja o obavljenim aktivnostima, prihvatanja novih i dodeljivanja organizacije godišnjeg Kongresa 2019. godine Univerzitetu u Veneciji, u okviru sastanka održan je velik broj prezentacija i radionica sa zajedničkom temom Planiranje u digitalnom svetu.

Tokom boravka na sastanku doc. dr Tijana Dabović učestvovala je u radu Odbora za izuzetnost u obrazovanju kao i u pripremama za razvoj nove AESOP-ove platforme za prezentovanje akademskih publikacija iz oblasti prostornog planiranja.

aesop 1 aesop 3 aesop2