UČEŠĆE GEOGRAFSKOG FAKULTETA U PROGRAMU „PRIPREMI SE – UPIŠI SE“

Geografski fakultet predstavio se budućim studentima u okviru programa podrške za upis učenika Domova, na fakultete Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Pripremi se – upiši se“, 22. februara 2018. godine u prostorijama Doma učenika srednje PTT škole.  Glavni organizator programa je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu.