Učešće studenata III godine Turizmologije na regionalnoj konferenciji „Tourism inovation day“

„Tourism innovation day – regionalna konferencija o inovacijama u preduzetništvu i turizmu“ održana je povodom Međunarodnog dana turizma 25.09.2019. godine u prostorijama Naučno-tehnološkog parka u Beogradu. Konfenencija je bila podržana i od strane kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije i ministar Nenad Popović.

Konferencija je okupila veliki broj učesnika, pre svega stručnjaka marketinga u turizmu, menadžere renomiranih hotela, vlasnike turističkih agencija, predstavnike lokalnih i nacionalnih turističkih organizacija, vlasnike etno sela, ali i stručnjake koje se bave inovacijama u turizmu.

Program se sastojao iz dva panela, više prezentacija i radionice na samom kraju. Prvi panel odnosio se na inovacije i preduzetništvo u turizmu-inovativne poslovne prakse i strategije u upravljanju turističkim destinacijama i formiranje turističkog proizvoda, dok je tema drugog panela bila turizam i digitalna transformacija-mogućnosti i izazovi: primena novih tehnologija i digitalnih kanala komunikacije. Na kraju ovih panela izveden je zaključak o značaju savremenih tehnologija, društvenih mreža za marketing i promociju u turizmu, uvođenje raznovrsnije turističke ponude koja bi privukla veći broj turista, da je neophodna veća usmerenost ka domaćem turističkom tržištu, ali i obuci i edukaciji kadrova… Na kraju konferencije organizovana je radionica sa temom: Marketing i odnosi sa javnošću u turizmu. Olivera Jovićević, novinar i konsultant za odnose sa javnošću je isticala da je ključ dobrog marktinga turističke destinacije, hotela, turističke atrakcije – priča. Samim tim, prisutni su bili podeljeni u timove, među kojima su bili i studenti treće godine Turizmologije koji su odneli nezvaničnu pobedu, sa zadatkom osmišljavanja najbolje priče.

tourism innovation  day