Ugovor o saradnji Geografskog fakulteta sa kompanijom SuperMap

Dana 12. novembra 2019. godine, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet potpisao je sa kompanijom SuperMap ugovor o saradnji. Ovim ugovorom studenti i zaposleni Geografskog fakulteta dobijaju ekskluzivno pravo korišćenja softverskih proizvoda ove kompanije.

Detaljne informacije o kompaniji, ali i o njihovim proizvodima možete da pronađete na adresi https://www.supermap.com/en-us/

2 1

InsertPic_EF72(11-07-09-02-54)