UPIS 2014 – KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

UNIVERZITET U BEOGRADU

GEOGRAFSKI FAKULTET

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

za školsku 2014/15. godine

Upis kandidata obaviće se 15. i 16. jula 2014. godine (prozivanjem), prema sledećem rasporedu:

 

Redni broj po konačnoj rang listi          datum upisa                   vreme upisa

Od 1 do 50                                                          15. jul                                 od 8    časova

Od 51 do 100                                                      15. jul                                  od 11  časova

Od 101 do 140                                                    15. jul                                  od 14  časova

Od 141 do 200                                                    16. jul                                  od 8   časova

Od 201 do 250                                                    16. jul                                  od 11  časova

Od 251 do 310                                                    16. jul                                   od 13 časova

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE, KOJI SU NA RANG LISTI ZAUZELI 311-384 MESTO, DA PRISUSTVUJU PROZIVCI ZA POPUNjAVANjE UPRAŽNjENIH MESTA NA KONAČNOJ RANG LISTI, KOJA ĆE SE ODRŽATI 16. JULA 2014. GODINE U 16 ČASOVA NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU, STUDENTSKI TRG 3/3.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • indeks i 2 obrasca ŠV – 20 (kupuje se na Fakultetu),
  • original izvoda iz matične knjige rođenih,
  • originali svedočanstava sva četiri razreda srednje škole,
  • original diplome o položenom maturskom ispitu,
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Molimo sve kandidate da se pridržavaju rasporeda upisa!