UPIS 2018/2019

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Prijava i prijem dokumenata za upis na Geografski fakultet biće 20., 21. i 22. juna 2018. godine u terminu od 09:00 do 14:00 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

PRIJEMNI ISPIT

Svi kandidati prijavljeni za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit, izuzev slučajeva koji su određeni kriterijumima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za svaku školsku godinu posebno. Prijemni ispit na svim studijskim programima: Geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Demografija i Geoprostorne osnove životne sredine, polaže se iz nastavnog predmeta GEOGRAFIJA za I, II i III razred gimnazije u Srbiji.

Prijemni ispit će se održati 26. juna 2018. godine sa početkom 12:00 časova.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi (maksimum 40 bodova) i rezultata postignutog na prijemnom ispitu (maksimum 60 bodova).

Kandidat može da se prijavi za upis i rangiranje na jednoj ili više studijskih programa u sastavu Fakulteta. Prijavljeni kandidati rangiraju se za svaki studijski program posebno.

PRIPREMNA NASTAVA

Geografski fakultet će za zainteresovane maturante organizovati pripremnu nastavu za prijemni ispit, u periodu od 11. do 16. juna 2018. godine, u prostorijama na Studentskom trgu 3/III. Cena pripremne nastave je 8.000,00 dinara. Termini u kojima će biti organizovana pripremna nastava biće objavljeni na sajtu i na oglasnoj tabli Geografskog fakulteta u Beogradu. Nastava obuhvata detaljnu i svestranu analizu, kao i obradu svih navedenih pitanja koja se nalaze u Informatoru, uključujući i elektronsku prezentaciju odgovora, odgovarajuća usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge.

ELEKTRONSKA BROŠURA

Informator Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za školsku 2018/19. godinu, koji sadrži 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, može se kupiti u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/3, po ceni od 500,00 dinara.

 

INFORMATOR prednja korica 2018-2018