УПИС 2018/2019

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Пријава и пријем докумената за упис на Географски факултет биће 20., 21. и 22. јуна 2018. године у термину од 09:00 до 14:00 часова, у просторијама Факултета на Студентском тргу 3/III.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Сви кандидати пријављени за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит, изузев случајева који су одређени критеријумима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за сваку школску годину посебно. Пријемни испит на свим студијским програмима: Географија, Просторно планирање, Туризмологија, Демографија и Геопросторне основе животне средине, полаже се из наставног предмета ГЕОГРАФИЈА за I, II и III разред гимназије у Србији.

Пријемни испит ће се одржати 26. јуна 2018. године са почетком 12:00 часова.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи (максимум 40 бодова) и резултата постигнутог на пријемном испиту (максимум 60 бодова).

Кандидат може да се пријави за упис и рангирање на једној или више студијских програма у саставу Факултета. Пријављени кандидати рангирају се за сваки студијски програм посебно.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Универзитет у Београду – Географски факултет организоваће за све заинтересоване кандидате припремну наставу за полагање пријемног испита од 11.-16. јуна 2018. године, у просторијама Факултета на Студентском тргу 3/III.

Термини у којима ће бити организована припремна настава биће објављени на сајту и на огласној табли Географског факултета у Београду. Настава обухвата детаљну и свестрану анализу, као и обраду свих наведених питања која се налазе у Информатору, укључујући и електронску презентацију одговора, одговарајућа усмена објашњења и коментаре уз графичке и картографске прилоге. Цена припремне наставе износи  8.000,00 динара (уплатити на жиро рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број П/Н 05/18)

Пријаву и уплату за припремну наставу кандидати могу извршти у периоду од 01. до 10. јуна 2018. године.

Доказ о уплати доставити лично (кабинет 22 на Студентском тргу 3/III) или послати факсом на бројеве: 011/2184065 и 011/2182889

ЕЛЕКТРОНСКА БРОШУРА

Информатор Универзитета у Београду – Географског факултета за школску 2018/19. годину, који садржи 600 питања од којих ће 60 бити на пријемном испиту, може се купити у просторијама Географског факултета на Студентском тргу 3/3, по цени од 500,00 динара.

 

INFORMATOR prednja korica 2018-2018