УПИС 2018/2019

Универзитет у Београду – Географски факултет представиће се будућим студентима на Првом сајму образовања Универзитета у Београду, који ће се одржати 27. и 28. јануара 2018. године од 11:00 до 18:00 часова, у просторијама Правног факултета у Београду (Булевар Краља александра 67). Презентација Географског факултета одржаће се у суботу 27. јануара 2018. године са почетком у 15:00 часова.

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА 2018 – ОДРЖАЋЕ СЕ 24. МАРТА 2018. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10:00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА ФАКЛУТЕТА НА СТУДЕНТСКОМ ТРГУ 3/3.