UPIS 2018/2019

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Prijava i prijem dokumenata za upis na Geografski fakultet biće 20., 21. i 22. juna 2018. godine u terminu od 09:00 do 14:00 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

PRIJEMNI ISPIT

Svi kandidati prijavljeni za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit, izuzev slučajeva koji su određeni kriterijumima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za svaku školsku godinu posebno. Prijemni ispit na svim studijskim programima: Geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Demografija i Geoprostorne osnove životne sredine, polaže se iz nastavnog predmeta GEOGRAFIJA za I, II i III razred gimnazije u Srbiji.

Prijemni ispit će se održati 26. juna 2018. godine sa početkom 12:00 časova.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi (maksimum 40 bodova) i rezultata postignutog na prijemnom ispitu (maksimum 60 bodova).

Kandidat može da se prijavi za upis i rangiranje na jednoj ili više studijskih programa u sastavu Fakulteta. Prijavljeni kandidati rangiraju se za svaki studijski program posebno.

PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće za sve zainteresovane kandidate pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita od 11.-16. juna 2018. godine, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

Termini u kojima će biti organizovana pripremna nastava biće objavljeni na sajtu i na oglasnoj tabli Geografskog fakulteta u Beogradu. Nastava obuhvata detaljnu i svestranu analizu, kao i obradu svih navedenih pitanja koja se nalaze u Informatoru, uključujući i elektronsku prezentaciju odgovora, odgovarajuća usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge. Cena pripremne nastave iznosi  8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj P/N 05/18)

Prijavu i uplatu za pripremnu nastavu kandidati mogu izvršti u periodu od 01. do 10. juna 2018. godine.

Dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22 na Studentskom trgu 3/III) ili poslati faksom na brojeve: 011/2184065 i 011/2182889

ELEKTRONSKA BROŠURA

Informator Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za školsku 2018/19. godinu, koji sadrži 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, može se kupiti u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/3, po ceni od 500,00 dinara.

 

INFORMATOR prednja korica 2018-2018