UPIS 2018/19 – DRUGI DODATNI UPISNI ROK

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće drugi dodatni upisni rok za upis na osnovne akademske studije (školska 2018/19. godina) za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u drugom upisnom roku, prema sledećoj raspodeli:

 

SLOBODNA MESTA
STUDIJSKI PROGRAM

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

3

26

Turizmologija

/

/

Prostorno planiranje

/

13

Demografija

4

26

Geoprostorne osnove životne sredine

/

22

UKUPNO

7

87

Prijavljivanje kandidata

Prilikom prijavljivanja svaki kandidat dužan je da podnese zahtev za upis, potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima, kao i:

  • fotokopije dokumenata (svedočanstvo za sve razrede srednje škole),
  • diploma o položenom maturskom ispitu,
  • dokaz o uplati naknade za prijavu (2.000,00 dinara)

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 12. do 13. septembra 2018. godine od 09 – 14 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentksom trgu 3/III.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
- izvod iz matične knjige rođenih;
- indeks i 2 obrasca ŠV – 20 (kupuje se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;
- dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Upis će se obaviti u petak 14. septembra 2018. godine u prostorijama Studentske službe Fakulteta (Studentski trg 16 – zgrada bivšeg PMF-a) sa početkom u 10:00 časova.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2018.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2019.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2019.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2018/19. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2018/19. godinu.