UPIS 2018/19 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGI UPISNI ROK

 Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće i drugi upisni rok za upis na master akademske studije za školsku 2018/19. godinu.

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

/

28

Turizmologija

/

43

Prostorno planiranje

/

32

Demografija

/

17

Geoprostorne osnove životne sredine

/

35

UKUPNO

0

155

 KALENDAR UPISA

 • Prijavljivanje kandidata: 15, 16. i 17. oktobar 2018. godine, od 11-13 časova u dekanatu Fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III;
 • Polaganje diferencijalnih ispita: 18. oktobar 2018. godine u 12 časova, na Studentskom trgu 3/3;
 • Objavljivanje konačne rang liste: 18. oktobar 2018. godine u 16 časova;
 • Upis studenata:  22. oktobar 2018. godine od 10-11 časova, u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.
DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS 
 • obrazac prijave (dobija na Fakultetu);
 • original (na uvid ) i fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • dokaz o uplati od 5.500,00 dinara za prijavu na Konkurs uplaćuju na žiro račun fakulteta broj 840-1816666-75 ;
DOKUMENTA ZA UPIS
 • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu);
 • indeks (dobija se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm;
 • original (na uvid ) i overene fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokaz o uplati školarine;
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
 • za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje o priznavanju strane visokoškolske  isprave.