UPIS 2018/2019 – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – KONAČNA RANG LISTA

Konačna rang lista za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu.

Upis studenata obaviće se 12. oktobra 2018. godine od 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg br. 16.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

  • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • indeks (dobija se na Fakultetu);
  • dve fotografije formata 4,5h3,5 cm,
  • dokaz o uplati školarine (uplatnicu na žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75).
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
  • za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje o priznavanju strane javne visokoškolske  isprave.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

ŠKOLARINA

  • školarina za državljane Republike Srbije iznosi 110.000 dinara
  • školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 110.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 30.000,00 dinara, četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati kandidat prema utvrđenom redosledu.