UPIS 2018/2019 – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – PRELIMINARNA RANG LISTA

Preliminarna rang lista za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu.

·  žalbe na preliminarnu rang listu primaju se 10. oktobra 2018. godine do 12:00 časova u dekanatu Fakulteta, Studentski trg 3/III;
·  Komisija za upis i dekan Fakulteta donose rešenje po žalbi 11. oktobra 2018. godine do 14:00 časova;
·  konačna rang lista objavljuje se 11. oktobra 2018. godine u 16:00 časova;
·  upis studenata obaviće se 12. oktobra 2018. godine u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg br 16. prema rasporedu koji će biti objavljen uz konačnu rang listu.