UPIS 2018/2019 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – PRELIMINARNE RANG LISTE

Preliminarne rang liste za upis na master akademske studije školske 2018/2019. godine po studijskim programima:

Studijski program Geografija

Studijski program Turizmologija

Studijski program Prostorno planiranje

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine

Studijski program Demografija

Napomena:

·  prigovori kandidata na preliminarnu rang listu primaju se 10. oktobra 2018. godine od 10:00 do 12:00 časova u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III;
·  Komisija za upis i dekan Fakulteta donose rešenje po žalbi 10. oktobra 2018. godine do 14:00 časova;
·  objavljivanje konačne rang liste: 10. oktobar 2018. godine u 16:00 časova;
·  upis studenata: 11. i 12. oktobar 2018. godine u Studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg br 16. prema rasporedu koji će biti objavljen uz konačnu rang listu.