UPIS 2018/2019 – PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće za sve zainteresovane kandidate pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita od 11.-16. juna 2018. godine, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III, sa početkom u 14 časova.

Nastava obuhvata detaljnu i svestranu analizu, kao i obradu svih navedenih pitanja koja se nalaze u Informatoru, uključujući i elektronsku prezentaciju odgovora, odgovarajuća usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge. Cena pripremne nastave iznosi 8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj P/N 05/18)

Prijavu i uplatu za pripremnu nastavu kandidati mogu izvršti u periodu od 01. do 10. juna 2018. godine.

Dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22 na Studentskom trgu 3/III) ili poslati faksom na brojeve: 011/2184065 i 011/2182889