UPIS 2019/20 – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – Konačna lista prijavljenih kandidata

Konačna lista prijavljenih kandidata – Studijski program Geonauke [pdf]

Preliminarna rang lista: 05. oktobra 2019. godine u 16 časova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarnih rang lista.

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta 07. i 08. oktobra 2019. godine.

Komisija donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang lista: 10. oktobra 2019. godine u 16 časova.