UPIS 2019/20 – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – Preliminarna rang lista

Preliminarna rang lista [pdf]

Kandidat može podneti žalbu na svoje mesto na rang listi ili na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom.

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta 07. i 08. oktobra 2019. godine.

Komisija donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang lista: 10. oktobra 2019. godine u 16 časova.