UPIS 2019/20 – DRUGI UPISNI ROK – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Liste prijavljenih kandidata

DRUGI UPISNI ROK – Liste prijavljenih kandidata za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2019/2020. godini:

Studijski program Demografija [pdf]
Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Fakultet objavljuje liste prijavljenih kandidata, sa podacima o bodovima na osnovu uspeha iz prethodnog nivoa obrazovanja, na oglasnoj tabli i internet stranici, na koje kandidati mogu uložiti primedbe u slučaju tehničkih grešaka u roku koji odredi Fakultet. Po isteku tog roka, podaci koji podrazumevaju uspeh na prethodnim nivoima obrazovanja smatraju se konačnim.

Nakon toga, Fakultet objavljuje preliminarne rang liste za svaki pojedinačni studijski program, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta, u roku koji je utvrđen ovim konkursom.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi, u roku koji je utvrđen ovim konkursom.

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Nakon odlučivanja o žalbi Fakultet utvrđuje i objavljuje konačne rang liste za svaki pojedinačni studijski program, sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima i dostavlja je Univerzitetu.

Po objavljivanju konačne rang liste obavlja se upis kandidata.