UPIS 2019/20 – DRUGI UPISNI ROK – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Preliminarne rang liste

DRUGI UPISNI ROK – Preliminarne rang liste za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2019/2020. godini:

Studijski program Demografija [pdf]
Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi, u roku koji je utvrđen ovim konkursom.

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Nakon odlučivanja o žalbi Fakultet utvrđuje i objavljuje konačne rang liste za svaki pojedinačni studijski program, sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima i dostavlja je Univerzitetu.

Po objavljivanju konačne rang liste obavlja se upis kandidata.