UPIS 2019/20 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Konačne liste prijavljenih kandidata

Konačne liste prijavljenih kandidata za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2019/2020. godini:

Studijski program Geografija [pdf]
Studijski program Turizmologija [pdf]
Studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Studijski program Demografija [pdf]
Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Preliminarne rang liste: 07. oktobra 2019. godine u 8 časova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarnih rang lista.

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačne rang liste: 10. oktobra 2019. godine u 16 časova.