УПИС 2019/2020 – ДРУГИ УПИСНИ РОК – Коначне ранг листе

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна јединствена ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на „терет буџета“ Републике Србије мора постићи најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину мора постићи најмање 30 бодова.

С обзиром на то да  кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Упис кандидата врши се према жељи кандидата наведеној у пријави, по редоследу на коначној јединственој ранг листи, и то ПРОЗИВАЊЕМ.

Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис („на терет буџета“ /„студент који плаћа школарину“), да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали.

Уколико по завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са коначне јединствене ранг листе, остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима који се налазе на коначној јединственој ранг листи, али су закаснили на прозивку.

Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

  • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
  • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
  • индекс и попуњен образац ШВ-20 (добија се на Факултету);
  • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
  • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
  • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;
  • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере.

 

Упис ће се обавити у среду 11. септембра 2019. године у просторијама Студентске службе Факултета (Студентски трг 16 – зграда бившег ПМФ-а) са почеткокм у 10:00 часова.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

 

1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

2.

друга рата

20.000,00

до 10.12.2019.

3.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2020.

4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

 

Трошкови уписа, индекса, образаца и Центра за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти). Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

НАПОМЕНА:

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу пре завршетка првог семестра, у обавези су да плате прве две рате школарине за уписану школску 2019/20. годину.

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу након првог, а пре завршетка другог семестра, у обавези су да плате цео износ (све четири рате) школарине за уписану школску 2019/20. годину.