УПИС 2019/2020 – ДРУГИ УПИСНИ РОК – Прелиминарне ранг листе

Прелиминарне ранг листе формиране су на основу успеха у средњој школи (максимално 40 поена) и оствареног резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Прелиминарна јединствена ранг листa – [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Жалбе кандидата на прелиминарне ранг листе примају се 06. и 07. септембра 2019. године од 09:00 до 20:00 часова у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III.

Образац жалбе преузима се у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III;

Комисија доноси решење по жалби одмах, а најкасније 09. септембра 2019. године до 08 часова;

Жалбе на решење Комисије подносе се декану као другостепеном органу у року од 24 часа од пријема решења првостепене Комисије;

Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе;

Објављивање коначне ранг листе: 10. септембар 2019. године до 16:00 часова.