УПИС 2019/2020

Информатор Универзитета у Београду – Географског факултета за школску 2020/21. годину, који садржи НОВИХ 600 ПИТАЊА од којих ће 60 бити на пријемном испиту, може се купити у просторијама Географског факултета на Студентском тргу 3/3, по цени од 500,00 динара.

Informator 2019-20

Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија за школску 2019/20. годину – Трећи уписни рок

 • Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2019/20. годину [pdf]
 • Пријавни лист (пријавни лист се може преузети и на Факултету приликом пријављивања)
 • Општи услови конкурса за упис студената на мастер академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2019/2020. годину [pdf]

(25. 10. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ДРУГИ УПИСНИ РОК – Коначне ранг листе за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/2020. години:

Студијски програм Демографија [pdf]
Студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]
Студијски програм Географски информациони системи [pdf]

Кандидати који су остварили право на упис, подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (диплома, додатак дипломи);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс и попуњен образац ШВ-20 (добија се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте (жиро рачун Географског факултета број 840-1816666-75);
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере.

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске исправе.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Упис кандидата обавиће се 25.10.2019. године у 10 часова у Студентској служби Факултета, Студентски трг 16.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1.

прва рата

25.000,00

приликом уписа

2.

друга рата

25.000,00

до 10.12.2019.

3.

трећа рата

25.000,00

до 10.02.2020.

4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

 

Трошкови уписа, индекса, образаца и Центра за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти). Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

(23. 10. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Прелиминарна листа пријављених кандидата – Студијски програм Геонауке [pdf]

Приговори на Прелиминарну листу пријављених кандидата подносе се 04. октобра 2019. године од 09 до 12 часова у секретаријату Факултета, лично или на телефон број 0112637421.

Коначна ранг листа пријављених кандидата: 04. октобра 2019. године у 16 часова.
Прелиминарне ранг листе за упис: 05. октобра 2019. године до 16 часoва.

(03. 10. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Прелиминарне листе пријављених кандидата за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/2020. години:

Студијски програм Географија [pdf]
Студијски програм Туризмологија [pdf]
Студијски програм Просторно планирање [pdf]
Студијски програм Демографија [pdf]
Студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]
Студијски програм Географски информациони системи [pdf]

Приговори на Прелиминарне листе пријављених кандидата подносе се 04. октобра 2019. године од 09 до 12 часова у секретаријату Факултета, лично или на телефон број 0112637421.

Коначне ранг листе пријављених кандидата: 04. октобра 2019. године у 16 часова

Кандидат који конкурише за упис на студијски програм Географски информациони системи полаже пријемни испит.
Пријемни испит биће одржан у суботу, 05. октобра 2019. године од 12 до 14 часова у Сали 1, Студентски трг 3/III.

(03. 10. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК – Коначна листа пријављених кандидата:

Студијски програм Географија

Број пријаве

Име и презиме

Број бодова из школе

1

Милица Дуждевић

36,46

2

Никола Штрбац

25,98

 

Пријемни испит биће одржан у среду18. септембра 2019. године од 10:00 до 12:00 часова у Сали 1, Студентски трг 3/III. Приликом полагања пријемног испита, сваки кандидат у обавези је да понесе са собом ХЕМИЈСКУ ОЛОВКУ, ПРИЈАВНИ БРОЈ И ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ.

(17. 09. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна јединствена ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на „терет буџета“ Републике Србије мора постићи најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину мора постићи најмање 30 бодова.

С обзиром на то да  кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Упис кандидата врши се према жељи кандидата наведеној у пријави, по редоследу на коначној јединственој ранг листи, и то ПРОЗИВАЊЕМ.

Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис („на терет буџета“ /„студент који плаћа школарину“), да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали.

Уколико по завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са коначне јединствене ранг листе, остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима који се налазе на коначној јединственој ранг листи, али су закаснили на прозивку.

Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
 • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • индекс и попуњен образац ШВ-20 (добија се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
 • решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
 • доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере.

Упис ће се обавити у среду 11. септембра 2019. године у просторијама Студентске службе Факултета (Студентски трг 16 – зграда бившег ПМФ-а) са почеткокм у 10:00 часова.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

2.

друга рата

20.000,00

до 10.12.2019.

3.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2020.

4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

Трошкови уписа, индекса, образаца и Центра за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти). Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

НАПОМЕНА:

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу пре завршетка првог семестра, у обавези су да плате прве две рате школарине за уписану школску 2019/20. годину.

Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду желели да се испишу након првог, а пре завршетка другог семестра, у обавези су да плате цео износ (све четири рате) школарине за уписану школску 2019/20. годину.

(10. 09. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Прелиминарне ранг листе формиране су на основу успеха у средњој школи (максимално 40 поена) и оствареног резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Прелиминарна јединствена ранг листa – [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Жалбе кандидата на прелиминарне ранг листе примају се 06. и 07. септембра 2019. године од 09:00 до 20:00 часова у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III.

Образац жалбе преузима се у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III;

Комисија доноси решење по жалби одмах, а најкасније 09. септембра 2019. године до 08 часова;

Жалбе на решење Комисије подносе се декану као другостепеном органу у року од 24 часа од пријема решења првостепене Комисије;

Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе;

Објављивање коначне ранг листе: 10. септембар 2019. године до 16:00 часова.

(05. 09. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 • Конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2019/20. годину [pdf]
 • Пријавни лист (пријавни лист се може преузети и на Факултету приликом пријављивања)
 • Општи услови конкурса за упис студената на докторске академске студије Универзитета у Београду за школску 2019/2020. годину [pdf]

(17. 07. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 • Други уписни рок – Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2019/20. годину [pdf]
 • Пријавни лист (пријавни лист се може преузети и на Факултету приликом пријављивања)
 • Општи услови конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2019/2020. годину [pdf]

(15. 07. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Коначнаранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на „терет буџета“ Републике Србије мора остварити најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

С обзиром на то да  кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Упис кандидата врши се према жељи кандидата наведеној у пријави,

Упис кандидата обавиће се 11. јула 2019. године од 10 часова у студентској служби Факултета, Студентски трг 16.

Уколико остваре право на упис и рангирају се у оквиру одобрене квоте кандидати подносе следећу документацију:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
- индекс и попуњен образац ШВ-20 (добија се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
- решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
- доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1.

  прва рата

26.000,00

приликом уписа

2.

  друга рата

20.000,00

до 10.12.2019.

3.

  трећа рата

20.000,00

до 10.02.2020.

4.

  четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

 

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти).

Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

(10. 07. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 • Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2019/20. годину [pdf]
 • Пријавни лист (пријавни лист се може преузети и на Факултету приликом пријављивања)
 • Општи услови конкурса за упис студената на мастер академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2019/2020. годину [pdf]

(10. 07. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Универзитет у Београду – Географски факултет организује први додатни уписни рок за упис на основне академске студије за кандидате који су полагали пријемни испит на Географском факултету или другом факултету у оквиру Универзитета у Београду, а нису се уписали у првом уписном року за школску 2019/2020. годинуза студијске програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СЛОБОДНА МЕСТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

  Географија

11

26

  Туризмологија

/

8

  Просторно планирање

/

29

  Демографија

8

30

  Геопросторне основе животне средине

1

28

 

Пријављивање кандидата обавиће се од 03. до 10. јула 2019. године од 09 до 14 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

- сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
- диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
потврду факултета о полагању пријемног испита и оствареним бодовима;
- решење о нострификацији средњошколских докумената или потврду о томе да је поступак нострификације у току (страни студенти).

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2018/19. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу

Коначна ранг листа биће објављена 10. јула 2019. године најкасније до 16 часова.

Упис кандидата обавиће се 11. јула 2019. године од 10 часова у студентској служби Факултета, Студентски трг 16.

Уколико остваре право на упис и рангирају се у оквиру одобрене квоте кандидати подносе следећу документацију:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
- индекс и попуњен образац ШВ-20 (добија се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
- решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
- доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

  1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

  2.

друга рата

20.000,00

до 10.12.2019.

  3.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2020.

  4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

 

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти).

Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

(02. 07. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Коначна јединствена ранг листa – [pdf]

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Коначнаранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на „терет буџета“ Републике Србије мора остварити најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

С обзиром на то да  кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Упис кандидата врши се према жељи кандидата наведеној у пријави, по редоследу на коначној јединственој ранг листи, и то ПРОЗИВАЊЕМ према следећем распореду:

Редни број на коначној јединственој

ранг листи

Датум и време прозивања и уписа

   Од 1 до 30

01. јул 2019. године

од 09 часова
   Од 31 до 60

01. јул 2019. године

од 11 часова
   Од 61 до 100

01. јул 2019. године

од 13 часова
   Од 101 до 130

02. јул 2019. године

од 09 часова
   Од 131 до 185

02. јул 2019. године

од 12 часова

 

Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис („на терет буџета“ /„студент који плаћа школарину“), да се строго придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали.

Уколико по завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са коначне јединствене ранг листе, остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима који се налазе на коначној јединственој ранг листи, али су закаснили на прозивку.

Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
- индекс (добија се на Факултету);
- образац ШВ-20 (попуњава се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
- решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
- доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;

Упис кандидата обавиће се прозивањем према следећем распореду:

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

    1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

    2.

друга рата

20.000,00

до 10.12.2019.

    3.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2020.

    4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

 

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти). Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

У просторијама Факултета налазиће се шалтер ПТТ-а на којем се могу извршити уплате свих накнада.

(28. 06. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Прелиминарне ранг листе формиране су на основу успеха у средњој школи (максимално 40 поена) и оствареног резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Прелиминарна јединствена ранг листa – [pdf]

Прелиминарна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Прелиминарна ранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Жалбе кандидата на прелиминарне ранг листе примају се 26. и 27. јуна 2019. године од 09:00 до 20:00 часова у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III.

Образац жалбе преузима се у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III;

Комисија доноси решење по жалби одмах, а најкасније 28. јуна 2019. године до 16:00 часова;

Жалбе на решење Комисије подносе се декану као другостепеном органу у року од 24 часа од пријема решења првостепене Комисије;

Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе;

Објављивање коначне ранг листе: 29. јун 2019. године до 16 часова.

(25. 06. 2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Универзитет у Београду – Географски факултет, на основу Одлуке Владе Републике Србије и Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, уписује у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 310 студената према следећој расподели:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Географија

50

30

Туризмологија

30

50

Просторно планирање

20

30

Демографија

20

30

Геопросторне основе животне средине

20

30

УКУПНО

140

170

Услове уписа у прву годину основних академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2019/20. годину можете погледати овде.

(03.06.2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Поштовани будући бруцоши,

У циљу што боље организације и спровођења предстојећег уписа на Факултет, обавештавамо вас да је Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 17. априла 2019. године, донео Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.

С тим у вези, обавештавамо кандидате који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера – упис лица са инвалидитетом да медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета треба да доставе Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 01. јуна 2019. године. 

Универзитетски центар се налази у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Булевар краља Александра 71, Београд.

Текст Правилника о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом може се наћи на интернет страници Универзитета у Београду, www.bg.ac.rs

(13.05.2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Универзитет у Београду – Географски факултет организује припремну наставу за све заинтересоване кандидате за упис на Факултет у школској 2019/2020. години.

Припремна настава за полагање пријемног испита биће одржана од 10. до 15. јуна 2019. године у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III, свакодневно, од 14,00 до 17,00 часова.

Припреме за полагање пријемног испита, у организацији наставника и сарадника  Факултета, обухватају детаљну и свестрану анализу, обраду и одговоре на свих 600 питања која се налазе у Информатору за упис у школској 2019/2020. години, од којих ће 60 питања бити на пријемном испиту.

Припреме укључују и електронску презентацију одговора, усмена објашњења и коментаре уз графичке и картографске прилоге.

Цена похађања припремне наставе је 8.000,00 динара (уплатити на жиро рачун Факултета: 840-1816666-75, позив на број П/Н 05/19).

Доказ о уплати доставити лично (кабинет 22, Студентски трг 3/III) или послати факсом на број: 011/2184065

На припреме понети личну карту или други документ са фотографијом.

Подсећамо да је Информатор, који садржи податке о свим акредитованим студијским програмима Факултета, упису, организационој структури Факултета, као и 600 питања од којих ће 60 бити на пријемном испиту, у продаји, и може се набавити у просторијама Географског факултета, Студентски трг 3/III, по цени од 500,00 динара.

Број места је ограничен расположивим простором на Факултету.

Срећно на пријемном испиту.

(09.05.2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Одлуке о висини школарине за школску 2019/20. годину:

Основне академске студије
Мастер академске студије
Докторске академске студије

Универзитет у Београду објавио је Опште услове конкурса за упис студената у школску 2019/20. годину, који се могу погледати на линку  http://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis.php

(06.05.2019. године)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Информатор Универзитета у Београду – Географског факултета за школску 2019/20. годину, који садржи НОВИХ 600 ПИТАЊА од којих ће 60 бити на пријемном испиту, може се купити у просторијама Географског факултета на Студентском тргу 3/3, по цени од 500,00 динара.

informator 2019