UPIS 2020/21 – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – Konačna lista prijavljenih kandidata

Konačna lista prijavljenih kandidata za upis na DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2020/2021. godini:

Studijski program Geonauke [pdf]

Preliminarna rang liste: 28. oktobar 2020. godine do 09 časova;

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi: 28. i 29. oktobar 2020. godine od 12 do 15 časova;

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang liste: 31. oktobar 2020. godine u 16 časova;

Upis kandidata: 02. novembar 2020. godine.

znak 2