УПИС 2020/21 – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Коначна листа пријављених кандидата

Коначна листа пријављених кандидата за упис на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2020/2021. години:

Студијски програм Геонауке [pdf]

Прелиминарна ранг листе: 28. октобар 2020. године до 09 часова;

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног овим конкурсом, регуларност пријемног испита или на своје место на ранг листи: 28. и 29. октобар 2020. године од 12 до 15 часова;

Жалба се подноси надлежној комисији Факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Коначна ранг листе: 31. октобар 2020. године у 16 часова;

Упис кандидата: 02. новембар 2020. године.

znak 2