UPIS 2020/21 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Konačne rang liste

S obzirom da na Preliminarne rang liste nije bilo žalbi, prvostepenih, samim tim ni drugostepenih, Fakultet ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa objavljuje konačne rang liste.

Konačne rang liste po studijskim programima:

Studijski program Geografija [pdf]
Studijski program Turizmologija [pdf]
Studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Studijski program Demografija [pdf]
Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, podnose:

-        overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (diploma, dodatak diplomi ili, ukoliko diploma nije izdata, uverenje o diplomiranju i uverenje o poleženim ispitima);

-        izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);

-        indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);

-        dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;

-        dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);

-        dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;

-        dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

 

Upis kandidata obaviće se u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16, prozivanjem prema sledećem rasporedu:

 

Studijski program

Termin upisa

Demografija

19. oktobar 2019. godine u 10 časova

Prostorno planiranje

19. oktobar 2019. godine u 11 časova

Geografija

19. oktobar 2019. godine u 12 časova

Geografski informacioni sistemi

20. oktobar 2019. godine u 10 časova

Turizmologija

20. oktobar 2019. godine u 11 časova

Geoprostorne osnove životne sredine

20. oktobar 2019. godine u 13 časova

 

 

ŠKOLARINA:

Visina školarine za samofinansirajuće studente na studijskom programu Geografija iznosi 65.000,00 dinara, dok je na ostalim studijskim programima školarina 95.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

25.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

25.000,00

do 10.12.2020.

3.

treća rata

25.000,00

do 10.02.2021.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2021.

 

Za studijski program Geografija student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

 

1.

prva rata

20.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

15.000,00

do 10.12.2020.

3.

treća rata

15.000,00

do 10.02.2021.

4.

četvrta rata

15.000,00

do 10.04.2021.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

 

Molimo kandidate da se pridržavaju rasporeda upisa i preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

Takođe molimo kandidate da, ukoliko je to moguće, na upis dođu sami, kao i da izbegavaju okupljanje u grupama.

znak 2