UPIS 2020/21 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Liste prijavljenih kandidata

Liste prijavljenih kandidata za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2020/2021. godini:

Studijski program Geografija [pdf]

Studijski program Turizmologija [pdf]

Studijski program Prostorno planiranje [pdf]

Studijski program Demografija [pdf]

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Prigovor na liste prijavljenih kandidata: 12. oktobar 2020. godine do 15 časova na telefon 0112637421 ili u sekretarijatu Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Konačne liste prijavljenih kandidata: 12. oktobar 2020. godine do 16 časova;

Prijemni ispit za studijski program Geografski informacioni sistemi: 13. oktobar 2020. godine od 12 do 14 časova u biblioteci Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Preliminarne rang liste: 14. oktobar 2020. godine u 08 časova;

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi: 14. i 15. oktobar 2020. godine od 09 do 15 časova;

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačne rang liste: 17. oktobar 2020. godine u 12 časova;

Upis kandidata: 19. i 20. oktobar 2020. godine.

znak 2