UPIS 2020/21 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Preliminarne rang liste

Preliminarne rang liste za upis na master akademske studije školske 2020/2021. godine po studijskim programima:

Studijski program Geografija [pdf]

Studijski program Turizmologija pdf]

Studijski program Prostorno planiranje [pdf]

Studijski program Demografija [pdf]

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Napomena:

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi: 14. i 15. oktobar 2020. godine od 09 do 15 časova;

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačne rang liste: 17. oktobar 2020. godine u 12 časova;

Upis kandidata: 19. i 20. oktobar 2020. godine.

znak 2