UPIS 2021/22 – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – Lista prijavljenih kandidata

Lista prijavljenih kandidata za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2021/2022. godini:

Studijski program Geonauke [pdf]

Žalbe na listu prijavljenih kandidata: 20. oktobar 2021. godine do 16 časova.

Prigovor na Listu prijavljenih kandidati mogu uložiti pozivom na broj: 011/26 37 421 ili lično u Sekretarijatu fakulteta, Studentski trg 3/III.

Konačna lista prijavljenih kandidata: 20. oktobar 2021. godine u 16 časova;

Preliminarna rang lista: 21. oktobar 2021. godine do 09:00 časova;

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi: 21. i 22. oktobar 2021. godine od 11 do 14 časova;

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang lista: 26. oktobar 2021. godine u 12 časova;

Upis kandidata: 27. oktobar 2021. godine.

znak 2