UPIS 2021/22: MAS Geografski informacioni sistemi – Prijemni ispit

Prijemni ispit za upis u prvu godinu master akademskih studija, studijski program Geografski informacioni sistemi, biće održan u sredu, 06. oktobra 2021. godine od 12 do 14 časova, u zgradi Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Kandidati treba da dođu na prijemni ispit 30 minuta pre početka ispita, kao i da ponesu prijavni broj, dokument za identifikaciju (važeću ličnu kartu ili pasoš), hemijsku olovku, higijensku masku.

Srećno.

znak 2