UPIS 2021/22 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Konačna lista prijavljenih kandidata – Drugi upisni rok

Konačna lista prijavljenih kandidata za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE – drugi upisni rok u školskoj 2021/2022. godini:

Studijski program Geografija [pdf]

Studijski program Turizmologija [pdf]

Studijski program Demografija [pdf]

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Konkursni rokovi:

Prijemni ispit za studijski program Geografski informacioni sistemi: 22. oktobar 2021. godine od 11 do 13 časova, Biblioteka, Studentski trg 3/III;

Kandidati su u obavezi da na prijemni ispit ponesu prijavni broj, ličnu kartu ili pasoš, hemijsku olovku i higijensku masku.

Preliminarne rang liste: 22. oktobar 2021. godine u 16 časova;

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi: 25. i 26. oktobar 2021. godine od 09 do 13 časova;

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačne rang liste: 27. oktobar 2021. godine do 16 časova;

Upis kandidata: 29. oktobar 2021. godine.

znak 2