UPIS 2021/22: MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Konačna lista prijavljenih kandidata

Konačna lista prijavljenih kandidata za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE za školsku 2021/2022. godinu:

Studijski program Geografija [pdf]

Studijski program Turizmologija [pdf]

Studijski program Prostorno planiranje [pdf]

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Preliminarne rang liste: 07. oktobar 2021. godine do 08 časova;

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi: 07. i 08. oktobar 2021. godine od 09 do 14 časova;

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačne rang liste: 11. oktobar 2021. godine u 12 časova;

Upis kandidata: 13. i 14. oktobar 2021. godine.

znak 2