UPIS 2021/22 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Preliminarne rang liste – Drugi upisni rok

Preliminarne rang liste za upis na master akademske studije drugi upisni rok za školsku 2021/2022. godine po studijskim programima:

Studijski program Geografija [pdf]

Studijski program Turizmologija [pdf]

Studijski program Demografija [pdf]

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Konkursni rokovi:

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog ovim konkursom, regularnost prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi: 25. i 26. oktobar 2021. godine od 09 do 13 časova;

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačne rang liste: 27. oktobar 2021. godine do 16 časova;

Upis kandidata: 29. oktobar 2021. godine.

znak 2