UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2017/2018 – DRUGI UPISNI ROK

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće i drugi upisni rok za upis na master akademske studije za školsku 2017/2018. godinu.

Upražnjena mesta po studijskim programima:

STUDIJSKI PROGRAM

Samofinansiranje

Geografija

33

Turizmologija

37

Prostorno planiranje

35

Demografija

19

Geoprostorne osnove životne sredine

31

UKUPNO

156

 • Prijavljivanje kandidata: 17.-20. oktobar 2017. godine, od 11-13 časova u Dekanatu fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III
 • Polaganje diferencijalnih ispita: 23. oktobar 2017. godine u 12 časova, na Studentskom trgu 3/3
 • Objavljivanje konačne rang liste: 24. oktobar 2017. godine
 • Upis studenata:  25. i 26. oktobar 2017. godine, u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16

DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS 

 • prijava na Konkurs (obrazac se dobija na Fakultetu);
 • original (na uvid) i fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • dokaz o uplati od 5.500,00 dinara za prijavu na Konkurs uplaćuju na žiro račun fakulteta broj 840-1816666-75;

DOKUMENTA ZA UPIS

 • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu),
 • indeks (dobija na Fakultetu),
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm,
 • originalna dokumenta,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati školarine.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.