Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2019/20. godinu

  • Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu [ pdf]
  • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
  • Program afirmativnih mera za upis lica sa invaliditetom: Upis u prvu školsku godinu osnovnih akademskih studija regulisan je Pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom [ pdf]. Rok za pokretanje postupka utvrđivanja prava na upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu primenom afirmativne mere je 01. jun 2019. godine. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, na propisanom obrascu.
  • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/2020. godinu [ pdf]