Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2019/20. годину

  • Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2019/20. годину [ pdf]
  • Пријавни лист (пријавни лист се може преузети и на Факултету приликом пријављивања)
  • Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом: Упис у прву школску годину основних академских студија регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом [ pdf]. Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 01. јун 2019. године. Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу.
  • Општи услови конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2019/2020. годину [ pdf]