UPIS NA VIŠE GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018 GOD. – LISTE STUDENATA KOJI SE UPISUJU NA BUDžET

Liste studenata II, III i IV godine osnovnih akademskih studija koji se, u školskoj 2017/2018. godini, upisuju na teret budžeta – po studijskim programima:

Studijski program Geografija

Studijski program Turizmologija

Studijski program Prostorno planiranje

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine

Studijski program Demografija

NAPOMENA:

Istaknute liste su zaključno sa šestim ispitnim rokom.
Slobodna budžetska mesta popunjavaće studenti koji su stekli uslov zaključno sa šestim produženim ispitnim rokom.