Uputstvo za studente – korišćenje servisa Microsoft Teams

Kako pristupiti servisu?

Microsoft Teams servisu za učenje na daljinu se pristupa preko Office 365 cloud platforme.

Prijavljivanje na platformu se vrši preko sledeće adrese: https://login.microsoftonline.com

Studenti ovom servisu pristupaju sa svojim korisničkim imenom u obliku  korisnicko_ime@studenti.gef.bg.ac.rs  

Korisničko ime i lozinka su kreirani na sledeći način:

  • Svim studentima su kreirane e-mail adrese koje se koriste za pristup Teams platformi. Studentska e-mail adresa je nastala kombinovanjem korisničkog imena (username) sa kojim se student prijavljuje na FIS I sufiksa “@studenti.gef.bg.ac.rs”. Primer: ako Vam je korisničko ime sa kojim se prijavljujete u FIS  SG29029 onda je vaša e-mail adresa sg29029@studenti.gef.bg.ac.rs ;
  • Lozinka (password) se formira kombinovanjem slova  iz imena, prezimena i matičnog broja studenta na sledeći način:

Prva dva slova imena + prvih sedam brojeva matičnog broja (deo koji predstavlja dan mesec i godinu rođenja) + prva dva slova prezimena + zadnja tri broja matičnog broja. Primer:

Student: Njegoš Đorđević JMBG: 2111987999997

Lozinka je:  Nje2111987Djo997

Student: Žarko Žarković JMBG: 2110986999987

Lozinka je: Za2110986Za987

Student: Petar Petrović JMBG: 2209986999986

Lozinka je: Pe2209986Pe986

  • Studenti iz inostranstva za svoju lozinku (password)  koriste broj svog pasosa.

Napomena: Obratiti pažnju na velika i mala slova - Ime i Prezime počinju velikim slovom. Takođe, ukoliko su prva slova imena i prezimena Š, Đ, Č, Ć, Ž, Lj i Nj menjate ih sa S, Dj, C, C, Z, Lj i Nj.

Dostupne su i aplikacija za računar i mobilni uređaj:

Desktop (standalone) aplikcije za Linux, Windows (32b i 64b), MacOS, koju možete preuzeti sa linka: https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection

Dostupna je i aplikacija za Android i Apple iOS mobilne uređaje na sledećoj adresi: https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection

Kako podesiti nalog?

Nakon uspešnog prijavljivanja na servis, moguće je podešavanje naloga. Podešavanju opcija naloga pristupa se preko ikonice sa inicijalima ili slikom korisnika koja se nalazi u gornjem desnom uglu prozora i označena je na Slici 1. Moguće je postaviti status naloga koji se prikazuje drugim korisnicima kao i podesiti dodatne opcije naloga.

2

Slika 1

Obaveštavamo vas da će vam od četvrtka, 12. novembra 2020. godine, klikom na link predmeta koji slušate biti omogućeno priključivanje odgovarajućem timu (predmetu). Detaljno uputstvo za priključivanje timu i prisustvu predavanjima i vežbama biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici Fakulteta.

znak 2