Dodatno objašnjeni uslovi i raspored upisa u školsku 2016/17. godinu

Uslovi upisa (sa dodatnim objašnjenjem tačke 5.) u višu (drugu, treću ili četvrtu) godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini [pdf]

Raspored upisa po smerovima za školsku 2016/2017. godinu:

Upis studenata na teret budžeta u drugu, treću, četvrtu i prvi put četvrtu produženu godinu:
Demografija 17.10.2016. [pdf]
Turizmologija 18.10.2016. [pdf]
Prostorno planiranje 19.10.2016. [pdf]
Geografija 20.10.2016. [pdf]
Geoprostorne osnove životne sredine 21.10.2016. [pdf]
Upis samofinansirajućih studenata u drugu, treću, četvrtu i produžene četvrte godine:
Demografija 24.10.2016.
Turizmologija 25.10.2016
Prostorno planiranje 26.10.2016.
Geografija 27.10.2016.
Geoprostorne osnove životne sredine

Upis će se obaviti u studentskoj službi Fakulteta od 10-13 časova.

28.10.2016.